Pazarlama İletişimi Metrikleri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle, katılımcılara entegre pazarlama iletişimi kampanyası metriklerine ilişkin yetkinlikler kazandırılarak, bu metriklerin bir kampanya öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim uzmanları için nasıl faydalı olabileceği konusunda bilgi ve bakış açısı aktarmak amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Başarılı bir iş stratejisi için temel pazarlama iletişimi metriklerinin öneminin açıklanabilmesi,
 •  Güncel dijital analiz araçlarını yönetilebilmesi,
 •  Veriye dayalı bir pazarlama iletişimi kampanyasının temel analizinin yapılabilmesi,
 •  Tüketici verilerini paydaşlara raporlanabilmesi,
 •  Hedef kitle iç görülerinin öneri ve çözümlere dönüştürebilmesi için gereken bilgi aktarımı yapılacaktır.

Hedef Grup:

Tüm Pazarlama Çalışanları

İçerik:

 •  Neden Ölçmeliyiz? Planlama Zekâsı, SMART Hedefler, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık Mali Tabloların Genel Özellikleri
 •  Pazarlamayı Şekillendiren Temel Akımlar
 •  Temel Performans Göstergeleri- I: Marka Bilinirliği, Pazar Payı, Hanehalkı Penetrasyonu, Tekrar Satın Alma Oranı, Marka Sadakati ve Diğer Kullanım, İmaj Ve Tutum Göstergeleri
 •  Temel Performans Göstergeleri – II: Fiyat Konumlandırma, Pazarlama İçin Bütçeleme, Pazarlama Yatırımının Finansal Getirisi, Müşteri Yaşam Boyu Değeri
 •  Geleneksel Pazarlamadan Dijital Pazarlamaya Geçiş: 4a’lardan 5a’lara Geçiş, Yeni Platformlar ve Omnipresence Yeni Pazarlama Üretkenliği Metrikleri: PAR Ve BAR
 •  Dijital Pazarlama İçin Temel Metrikler:
  Web Sitesi Metrikleri
  Sosyal Medya Metrikleri
  E-Posta Metrikleri
  Dijital Pazarlamanın Finansmanı
 •  Nereden Başlamalı: Veriyi Toplama ve Anlama
 •  Kampanyayı İzleme
 •  Kampanya Sonuçlarını Değerlendirme ve Raporlama
 •  Geleneksel ve Dijital Pazarlamayı Birleştirmek
 •  Değerlendirme Verilerini Yeniden Düşünme: Neler Bir Kampanyayı Başarılı Kılar? Paydaşlara “Başarı” Nasıl Aktarılmalı?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: