Pazar Araştırmaları

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Pazarlama ve marka yönetimindeki karar vericilerin alacakları kararlarda bilgi yoluyla üstlendikleri riskleri en iyi şekilde yönetebilmeleri ve tüketici içgörüsü ve pazar bilgilerini kullanarak risk yönetimi yetkinliklerini geliştirmesi amacındadır.

Beklenen Fayda:

Pazarlama iletişimi araştırmalarının gelişimini açıklayabilmek,

Pazarlama iletişimi araştırmalarının sağlayabildiği bilgileri ve bunların sektördeki önemini tanımlayabilmek ve açıklayabilmek,

Pazarlama iletişim araştırmalarındaki yöntem ve modelleri kıyaslayarak güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte ayırt edebilme yetkinliğine erişmek,

Pazarlama iletişim araştırmalarında yöntemlerin kullanım alanlarını ve doğru alanda doğru yöntemi kullanabilme yetkinliğine erişmek amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Pazarlama ve marka yöneticileri ile risk yönetimi yetkinliklerini tüketici içgörüsü ve pazar bilgilerini kullanarak geliştirmek isteyen yönetici ve yönetici adayları.

İçerik:

 • Yönetimsel karar alma süreçlerinde pazar araştırmasının rolü,
 • Problem tanımlama ve araştırma süreci,
 • Keşifsel araştırma ve kalitatif çalışmalar,
 • İkincil veri kaynakları,
 • Anketle veri toplama & araştırma tasarımı ve potansiyel hata kaynakları,
 • Gözlem,
 • Deney,
 • Örnekleme,
 • Ölçümleme ve anket tasarımı,
 • Tüketici içgörüsü,
 • Marcade Conquer the Market® simülasyonu Pazarlama,
 • Araştırmaları modülü uygulaması.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.
 •  Simülasyon

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: