Otomotiv Sektörü İçin Proje Yönetimi Esasları Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Otomotiv sektörü – Proje Yönetimi bölümlerinde faaliyet gösteren kurum çalışanlarının, proje yönetimi konusunda bilgilendirilmesi amacını taşır IATF 16949 Ürün ve Proses tasarımında, müşteri özel istekleri ile ilgili (APQP, VDAMLA/RGA) Proje Yönetim Esaslarının değerlendirilmesi.konularını barındırır.

Beklenen Fayda:

 •  Proje kavramının içselleştirilmesi ve iş süreçlerine entegrasyonu,
 •  Otomotiv müşteri temsilciliği çatısı altında mutlak memnuniyeti sağlayacak yöntem ve kontrol adımlarının öğrenilmesi.

Hedef Grup:

Kuruluş İçindeki Mevcut Projeleri Yönetmekten ve Yürütmekten Sorumlu Birimler.

İçerik:

 •  Proje Yönetimine Giriş
 •  Proje Kavramları ve Döngüsü
 •  Proje Organizasyonu
 •  Projelerin Tanımlanması
 •  Özet Dokümanların Oluşturulması
 •  Projenin Planlanması
 •  İş Ayrışım Yapıları
 •  Proje Zaman Yönetimi (GANT, CPM, PERT Teknikleri)
 •  Proje Risk Yönetimi
 •  Otomotivde Müşteri Temsilciliği Kavramı
 •  IATF 16949 Ürün Proses Tasarımı Proje Yönetimi ile İlişkisi,
 •  APQP Nedir? / APQP Aşamaları / APQP Zaman Çizelgesi,
 •  Planlama,
 •  Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 •  Proses Tasarımı ve Geliştirilmesi,
 •  Ürün, Proseslerin Doğrulama ve Geçerliliği,
 •  Geri Besleme ve İyileştirme,
 •  Müşteri Özel İsteklerinde Proje Yönetimi Esasları,
 •  MLA/ RGA (Olgunluk Seviyesinde Güvence) (VDA Standardı) Proje Yönetimi Aşamaları,
 •  MLA / RGA Çek Listelerinin Kullanılması.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

4 Gün
Danışman Eğitmen: