Öğrenen Odaklı Öğretim Tasarımı Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimci olan ya da kendi iş süreçleri ile ilgili eğitim verecek olan çalışanların/eğitmenlerin; etkili, dinamik, katılımcı odaklı bir eğitim tasarımı/ortamı yaratabilmeleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve daha etkili sunum becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;
• Eğitim tasarım sürecinin safhalarını öğreneceklerdir.
• Eğitim ihtiyaç analiz sürecini kendi başlarına tamamlayabileceklerdir.
• Doğru öğretim amaçlarını yazabileceklerdir.
• Katılımcı odaklı bir eğitim deneyimi tasarlayabileceklerdir.
• Yetişkin öğrenme süreçlerini bileceklerdir.
• Pozitif bir eğitim atmosferi yaratmanın yollarını keşfedip bunu kendi eğitimlerinde uygulayabileceklerdir.
• Ölçme ve değerlendirmede 5 aşamayı bilecekler ve önemini açıklayabileceklerdir.
• Kişisel gelişim planlarını hazırlayabileceklerdir.

Hedef Grup:

Eğitim Veren Herkes

İçerik:

 • Yetişkin Eğitimi ve Öğretim Tasarımı
  Eğitim ve Öğrenme Kavramı
  Yetişkin Eğitiminin Temel Özellikleri
  Öğretim Tasarımının 5 Ana Bileşeni (ADDIE Model)
 •  Analiz ve Değerlendirme
  İhtiyaç Analizinin Temelleri
  İhtiyaç Analizinin Teknikleri
  Öğretim Amaçlarının Tanımlanması
 • Eğitim Tasarımı ve Geliştirme
  Yetişkin Eğitim Teorisi ve Prensipleri
  Eğitsel Tasarım Süreci
  Eğitim Türleri
  Test: Öz Değerlendirme – Eğitmenlik Stili
 • Uygulama ve Uyarlama
  Pozitif Öğrenme Ortamı Yaratma
  Sunum ve Fasilitasyon Becerileri
  Zor Durumları Yönetme
 •  Ölçme ve Değerlendirme
  Ölçümlemenin Önemi ve Süreci

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: