Neuro Marketing

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Global firmalar, potansiyel müşteri ve tüketici gruplarına hitap ederek, ürettiği ürün ve hizmetleri piyasa arz ve talebine sunarak, piyasada sürdürülebilir olmak isterler. İşletmeler, müşterilerin satın alma davranışlarını teşvik edici çalışmalar yapmak için neuro marketing kurallarını bilmesi gerekmektedir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim ile katılımcıların;

• Satışların artırılması
• Müşterilerin, satın alma davranışlarını eyleme geçirebilmek
• Online mecralarda, neuro marketing kurallarını uygulayabilmek konularında geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Girişimciler, Uzmanlar, Yöneticiler

İçerik:

 •  Neuro Marketing Biliminin Gelişimi
 •  Algı Yönetiminin Global Sektöre Etkisi
 •  Kararlarımızı Nasıl Veririz?
 •  Renklerin Gücü
 •  Eski Beyin, Alt Beyin ve Sürüngen Beynin İşlevleri
 •  İkna Stratejileri
 •  Neuro Marketing Araçları
 •  Neuro Marketing Kullanılan Sektörler
 •  Re-marketing
 •  Neuro Marketing Mecraları
 •  AR-GE ve İnovasyon
 •  Alfa kuşağı ve jenerasyonlar
 •  Neurocode
 •  Yaşanmış Vak’ a Çalışmaları, Soru ve Cevap

Eğitim Metodolojisi:

 •  İnteraktif Eğitim
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: