Müşteri Odaklılık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların, müşteri odaklılık kavramını içselleştirmelerini ve müşteri odaklı yaklaşımın kendileri ve kurumları için önemini fark etmelerini hedefleyen bu eğitimde; katılımcılara müşteri memnuniyeti sağlamanın ve sadık müşteri yaratmanın yolları gösterilerek en zor zamanlarda dahi müşterilerini dinleyip anlayabilmeleri ve empati kurabilmeleri sağlanacaktır.

Beklenen Fayda:

 • Müşteri odaklılık ile ilgili farkındalık yaratmak,
 • Müşteri odaklılıkta ortak bir dil oluşturma ve uygulanmasını sağlamak,
 • Müşteri ile uzun vadeli ilişki yönetimi sağlamak,
 • Müşterideki firma algısının ve marka değerinin daha da güçlenmesidir.

Hedef Grup:

Müşteri ile bire bir iletişim kuran tüm çalışanlar.

İçerik:

 • Müşteri odaklılık nedir, ne değildir?
 • Müşteriye doğru hizmet nasıl sunulur?
 • İletişim ile ilişki arasındaki fark nedir? (Bağ kurma )
 • Müşteri deneyimi yönetimi (CEM) nedir? Unsurları nelerdir?
 • Müşteri deneyiminin aşamaları nelerdir?
 • Müşteri odaklı iletişimde kullanılacak kelimeler, kullanılmayacak kelimeler nelerdir?
 • Etkin dinleme ve anda kalma nedir?
 • Dürtü, algılama ve davranışın müşteri odaklılığa etkisi nedir?
 • Değer algısı nedir? Nasıl yaratılır?
 • Hizmet kalitesi ne demektir? Hizmet kalitesini etkileyen faktörler ve etkileri nelerdir?
 • Müşteri odaklı ürün sunumunun olmazsa olmazları nelerdir?
 • PUKÖ döngüsü nasıl kullanılır?
 • Olumsuz duygular ve stres nasıl yönetilir?
 • Müşteri tipleri ve etkileri nelerdir?
 • Kızgın müşteri ve şikayetle nasıl başa çıkılır?

Eğitim Metodolojisi:

 • Videolar
 • Hikayeler, vakalar
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Oyunlar
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: