Mülakat Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim programının amacı; katılımcıların, temel mülakat teknikleri kavramlarını öğrenmeleri ve kuruma uygun adayları sistematik olarak seçebilmek üzere mülakatları yapabilmelerini sağlamaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcıların;

 • Mülakatlarda ve işe alım süreçlerinde kullanılan teknikler ve yapılması gerekenler,
 • İşe alım sürecinin stratejik öneminin kavranması ve nasıl yönetilmesi gerektiği,
 • Mülakat yapma tekniklerini geliştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları ve yetkinliklerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Tüm Ekip Çalışanları.

İçerik:

 • Mülakat Tekniklerine Genel Bakış
 • Genel Seçim Problemleri
 • Pozisyon Gerekliliklerinin Belirlenmesi
 • Özgeçmiş İrdeleme
 • Mülakatta Gerekli Bilgileri Toplama
 • Motivasyonel Uyum
 • Mülakatın Planlanması
 • Not Tutmanın Önemi
 • Mülakatın Yönetimi
 • Toplanan Verilerin Yorumlanması
 • Referans Kontrolü
 • İşe Alım Kararı lak
 • E-mülakat
 • Mülakat Uygulaması

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: