Motivasyon ve Performans Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Katılımcıların, motivasyon yollarını keşfetmelerini, nelerin kendisini yükselttiğini, hangi yöntemleri kullanacağını, motivasyonunu arttırarak performansını da ne şekilde arttırabileceğinin öğrenmeleri beklenmektedir.

Beklenen Fayda:

 • Motivasyon döngüsünden faydalanmak,
 • Performansı arttırmak,
 • Zihinsel yaratıcılığı arttırmak,
 • Artan iç motivasyon ile başarıya giden yolu açmak.

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 • Başarıya giden yolda kişinin tutumları,
 • Başarının engelleri
 • Güçlü ve zayıf yönleri keşfetmek
 • İç motivasyon döngüsü nasıl sağlanır ?
 • Motivasyonun başarıya ve özgüvene etkisi,
 • Hedef belirlemede nelere dikkat edilmelidir ?
 • Motive edici hedef nasıl belirlenir ?
 • Zafer kazanmanın kişisel algıya etkisi
 • En etkili iç motivasyon araçları nelerdir ?

Eğitim Metodolojisi:

 • Videolar
 • Hikayeler, vakalar
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Oyunlar

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: