Lojistik Proje Modellemesi, Kârlılık ve Maliyet Analizi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Lojistik operasyonlar özellikle en başta sorun ve ihtiyaçlar doğru teşhis edildikten sonra, firmanın iş ve karar süreçleri, bu konularda süreç iyileştirme açısından değişim konusunda esneklik miktarı dikkate alınarak doğru, sürdürülebilir ve etkin modelin kurgulanması süreç başarısı için kritik önem taşımaktadır.

Doğru ve sürdürülebilir lojistik iş modelinin kurgulanmasının önemi, katılımcıların lojistik operasyonlarında modelleme çalışmalarının önemini kavrayabilmesi, eğitim sonrası fiilen mevcut iş hayatlarında eğitimde değerlendirilen iş modelleri ve çözüm yöntemlerini kullanabilmeleri ve bu konuda hem katılımcıların kendi kabiliyetlerine hem de şirket hedeflerine katkı sağlanabilmesi amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Doğru ve Etkin Lojistik Modelinin Tespitinin Yapılabilmesi, Fiilen İş Hayatında Eğitim Çıktıları Kullanılarak Fayda Üretilebilmesi
 •  Proje Tasarımında Kaynak ve Kısıtların En Başta Doğru Tespiti ve Proje Yönetim Sürecinin Etkin Bir Şekilde Oluşturularak Sürdürülebilmesi
 •  Oluşturulan Modelde Maliyet Girdileri, Kârlılık Analizi, Proje Performans Değerlendirme Kriterlerinin Nasıl Belirlenerek Uygulanabileceğini Anlaşılması ve Devamında İş Hayatında Fiilen Kullanılabilmesi
 •  Projenin Fiilen Devreye Alınmasından Sonra Kontrol, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Adımlarının Hazırlanacak Proje Aksiyon Planı Dahilinde Sürdürülmesi

Hedef Grup:

Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

İçerik:

 •  Lojistik Proje Modellemesi
 •  Lojistik Maliyet Kalemlerinin Sınıflandırılması
 •  Projeyi Olumsuz Etkileyebilecek Risk Faktörleri, Alınması Gereken Tedbirler
 •  Proje Yönetimi ve Ölçme/Değerlendirme Konusunda Dijitalleşmenin Önemi
 •  Çevre Etkenleri, Yenilikler, Fırsat ve Risklerin Sürekli Değerlendirilerek Lojistik İş Modelinde Ara Revizyonların Yapılmasının Karlılık ve Proje Performansı Açısından Önemi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: