Liderin Geri Bildirimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle amacımız; bir liderin ve yöneticinin astına geri bildirim verirken, öncelikle onda farkındalık yaratmasını sağlamak, sonra da onunla aynı gelişim yolunda olduğunu hissettirmek.

Beklenen Fayda:

 •  Geri bildirim verirken bağ kurabilmek.
 •  Personelde geri bildirim verilecek konu ile ilgili farkındalık yaratabilmek.
 •  Takdirin gücünden faydalanmak.
 •  Etkili geribildirim ile personelin gelişimine katkı sağlamak.

Hedef Grup:

Tüm Lider Seviyesindeki Çalışanlar

İçerik:

 •  Geribildirim Yöntemlerini Tanımak.
 •  Etkili ve Anlaşılabilir Geribildirim Vermek.
 •  Takdirin Gücünden Faydalanmak.
 •  Performans Görüşmesini; Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümlerine Ayırarak Yönetmek. ( Her bölüm ayrı ayrı incelenecektir )
 •  Soru Sormanın Gücünden Faydalanmak.
 •  İtirazlarla Başa Çıkmak.

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: