Kurumsallaşma Sürecinde Kültür Yaratmak

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kurumsallaşma sürecini henüz tamamlamamış veya yeni başlayan firmalar için; kurumsallığın önemi, kurum kültürü adımları ve kurum kültürünün ölçümü konularında bilgilendirmek ve tartışma ortamı yaratmaktır.

Beklenen Fayda:

Kurumların, paydaş ve müşteri beklentilerini karşılama çerçevesinde, kurum kültürünün önemi hakkında katılımcıları bilgilendirmek ve böyle bir kültürün hayatta karşılığının oluşturulması için muhtemel yol haritası konusunda farkındalık sağlanması.

Hedef Grup:

Kuruluşların Üst Düzey Yöneticileri, Değişim Yönetim Sorumluları, Yönetim Sorumluları, İnsan Kaynakları Yönetici ve Uzmanları, Diğer Uzmanlar.

İçerik:

 •  Kurum Nedir?
 •  Kurumsallaşma nedir?
 •  Kültür Nedir?
 •  Kurum kimliği nedir?
 •  Aidiyet Nedir?
 •  Kurumsal İmaj Nedir?
 •  Kurumsal Kültürü Etkileyen Faktörler
 •  Kurum Kültürünü Oluşturan Kavramlar
 •  Kurumsal Firmalarda Kurum Kimliği ve Kültürü Nasıl Oluşturulur?
 •  Kurumsal Firmalarda Aidiyet ve İmaj Nasıl Sağlanır?
 •  Yönetişim Süreçlerinde Kurum Kültürü

Eğitim Metodolojisi:

 •  Vaka çalışmaları
 •  Eğitim sırasında soru cevap ve uygulama örnekleri ile katılımcılarla interaktif bir ortam sağlanacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: