Küresel Makro Ekonomi, Ufuk Turu

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitim küresel ekonominin son yüzyılını 1929 yılından başlayarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Son yüzyıl birçok önemli olaya tanıklık etmiştir. Haritalar yeniden çizilmiş, büyük krizler ve dünya savaşları yaşanmıştır. Ancak teknolojinin ve yeniliklerin akıl almaz bir hızla gelişmesi, uzay yarışında hayal edilemeyecek olan şeylerin gerçekleştirilmesi tüm dengelerin yeniden belirlenmesine neden olmuştur. Bu süreçte, iş dünyası değişimin öncüsü ve eğilim belirleyicisi haline gelmiştir. Yaşamımıza son otuz yılda giren internet ve mobil teknolojiler zamanı ve mesafeleri kısaltmış, fiziki sınırları kaldırmış ancak diğer taraftan emeğin bollaşmasına neden olarak âtıl hale getirmiştir. Yaşadığımız makroekonomik dengesizliklerin sonucu olarak gelir eşitsizliği, orta-gelir tuzağı ve fakirlik gibi temel sorunlar hâlâ varlığını sürdürmekte. Teknolojik gelişmeler neticesinde artan hız ve beraberinde gelen karmaşıklık hem olan biteni takip etmeyi hem anlamayı hem de iletişimi zorlaştırıyor. Bu eğitim yukarıda bahsi geçen süreçleri tarihi bir perspektif içinde sunarak yakın geçmişi ve günümüzü anlamayı sağlayacak önemli kilometre taşlarını ve neden olan dinamikleri aktarmayı amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitimin sonunda katılımcıların;
• Temel makroekonomik verilerini okuma ve yorumlama hususunda yetkinleşmesi
• 2007 Küresel Krizini ve tetikleyici faktörleri algılaması ve bunun iş dünyası üzerindeki etkilerini değerlendirebilmesi
• Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra yapay zekâ ve finansal teknolojilerin yeni para sistemi üzerine olası etkilerinin anlaşılması sağlanmış olacaktır.

Hedef Grup:

Orta ve Üst Kademe Yöneticileri ile Ekonomik, Finansal Araştırma Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 •  Makroekonomik Kavramlar, Göstergeler ve Endeksler
 •  IMF, Dünya Bankası ve Bretton Woods (Triffin Paradoksu ve FED)
 •  New Deal & Great Moderation (Trickle Down Economics)
 •  1929 Büyük Buhran’ dan 2007 Küresel Krizine Giden Yol
 •  Derecelendirme Kuruluşları, türev ürünler ve menkul kıymetleştirme (toxic assets)
 •  Avrupa Borç Krizi ve İzlanda
 •  Skandallar üzerine Belgeseller: Enron, Inside Job
 •  Equality vs Inequality (Gini Katsayısı, Dünya Servet Raporu)
 •  Ulusal Varlık Fonları ve Gölge Devletler
 •  Endüstri 4.0 & İkinci Makina Çağı
 •  FAANG vs. Çin
 •  Yapay Zekâ Çağında Rekabet (Kamu-Özel İş birliği, ama nasıl?)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: