Kişisel Liderlik

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Liderlik, unvandan bağımsız herkes için geçerli bir kimliktir. Kişisel liderlik, hayatının lideri olmaktan geçer. Şirket çalışanlarının, proaktif yaklaşımı benimsemelerini, kişisel hedeflerini belirlemelerini ve kendi hayatlarının liderliğini üstlenmelerini destekler.

Beklenen Fayda:

Bu programın sonunda katılımcılar;
• Kişisel liderlik yaklaşımının önemini fark edecek,
• Reaktif davranış biçimi ve proaktif davranış biçimi arasındaki farkları fark edecek,
• Proaktif davranış biçiminin olumlu etkilerini, hedeflerine ilişkin motivasyon araçlarını fark edecek,
• Kimliklerini, değerlerini fark ederek, hedeflerini belirleyecek,
• Grow modeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Kişisel Liderliği Uygulamak İsteyen Herkes

İçerik:

 •  İşini Aşka Yapanlar Diyarından
 •  Kişisel Liderlik Nasıl Mümkün?
  Kimlikler, Değerler
  İnisiyatif
  Davranış Biçimleri
  Proaktif Olmak
 •  Öğrenilmiş Çaresizlikten Öğrenilmiş İyimserliğe
 •  Hayallerden Hedeflere
 •  Kimliklerim ve Hedeflerim
 •  Hedef “Checkup”
 •  Bir Kişisel Liderlik Modeli- GROW
 •  Öz Değerlendirme

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: