Kalite Maliyetleri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle katılımcılara, kuruluş içinde gerçekleşen kalite ve kalitesizlik maliyetlerinin açıklanması ve hesaplama yöntemlerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

  •  Kalite ve kalitesizlik maliyetleri hakkında bilgi sahibi olmak
  •  Kalite ve kalitesizlik maliyetleri hesaplama yöntemlerini öğrenmek ve uygulayarak içselleştirmek
  •  Kurum kalite ve kalitesizlik maliyetlerini hesaplayabilmek.

Hedef Grup:

Ürün Geliştirme, Proses Tasarım, Kalite, Üretim ve Yönetim Birimleri Çalışanları.

İçerik:

  •  Kalite Maliyeti Kavramlarının Tanımlanmasını Sağlama
  •  Ölçme Değerlendirme
  •  Başarısızlık Maliyetlerinin Hesaplanması, Kalite Maliyetlendirmenin Bütçe ve Raporlama Teknikleri
  •  Vakalar

Eğitim Metodolojisi:

  • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: