Kaizen Dijital Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kaizen, Japonca’da KAI (değişim) ve ZEN (daha iyi) sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Birleştirilmiş haliyle ‘daha iyiye değişim’ diğer bir ifadeyle ‘sürekli iyileştirme’ anlamına gelmektedir.

Kaizen; iş yerlerinde üst yönetim, müdürler ve çalışanlar olmak üzere herkesin katılımıyla yapılan sürekli iyileştirme faaliyetleridir. Kaizen, mevcut durumla yetinmemeyi, problemleri ve olası sorunları görmeyi öğretir.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı; İsraf(muda) kavramı ile tanışarak, görmeyi öğrenmeye başlayacak ve kayıplara karşı sistematik iyileştirme yöntemi olan Kaizen tekniklerini öğrenecektir.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Mavi Yaka

İçerik:
 • Kaizen Nedir?
 • Kaizen’in Gelisimi
 • Kaizen’in Tarihçesi
 • Kaizen ve Standart
 • Kaizen ve Yenilik
 • Kaizen’in Şartları
 • Kaizen’in Amaçları
 • Pukö Döngüsü
 • Problem Çözme
 • İyileştirme Alanları
 • Kaizen Türleri
 • Fikir Oluşumu
 • Kaizen Uygulaması
 • Kaizen Sonrası
 • Görev ve Sorumluluklar
 • Altın Kurallar

Dijital Eğitimler
Video Tanıtımı

Kuruma Özel Dijital Eğitim Talebi