İstatistiksel Okuryazarlık Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Mark Twain’e atfedilen “yalan, kuyruklu yalan ve istatistik” ifadesini  daha önce hiç duydunuz mu?

İstatistik yalan değildir ve asla yalan da söylemez. Sadece, onu uygun kullanmadığınızda fatura hep istatistiğe çıkarılır.

Mesela yapılan bir ankette;

–        Her 1000 kişiden 3’ü patates cipsi yerken boğulma riski yaşamıştır.

–        Her 1000 kişiden 1’i ise  bisküvi yerken boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Sonuç; bisküvi yemek patates cipsi yemekten 3 KAT daha güvenlidir.

Evet, bu verilerden hareketle bu önerme tamamen doğrudur. Bir matematik hesabının doğru yapılması kadar çıkan sonucun doğru bağlamda ele alınması da son derece önemlidir. O halde istatistiksel okuryazarlık, belirli bir bağlamda nicel becerilerin öğrenilmesi ve kullanılmasıdır.

İstatistik Okuryazarlığı sadece matematik değil; aynı zamanda matematik sonucu ortaya çıkan değerlerin belirli bir bağlamda kullanılması ve öğrenilmesidir. Bilgi çağının karmaşıklığında, istatistiksel bilgi ve tekniklerin anlaşılması zorunlu hale gelmiştir. Hem günlük yaşam hem de mesleki alanda etkin olmak için istatistik ve istatistik okuryazarlığına daha fazla dikkat edilmesi önem kazanmıştır.

Beklenen Fayda:

 • Tablo, grafik, anketlerdeki sayıları okuma ve yorumlama yeteneği kazanılması,
 • Belirli soruları yanıtlarken ne tür verilerin yararlı olabileceğini belirlemek,
 • Ölçüm ve analizlerin doğru bağlam içerisinde yorumlanması,
 • İstatistikleri nedensel bağlantı kurarak kanıt olarak kullanabilme,
 • Argümanlarda kanıt olarak kullanılan istatistikler hakkında sorgulayıcı yaklaşım sahibi olmak.

Hedef Grup:

Orta ve Üst Yönetim kademesinde, sayılarla etkin yönetim anlayışında olan profesyoneller.

İçerik:

 • Değişken Türleri Araştırma Türleri / Strateji Kontrolleri
 • Değişkenler ve Ölçüm
 • Verileri Tanımlamak
 • Varyasyon
 • Veri Görselleştirmeleri
 • Standart Z Skoru
 • Olasılık Z Skoru ve Z Testi
 • Örnekleme ve Standart Sapma
 • Güven Aralığı
 • T – Dağılımı
 • Hipotez Testi
 • Hata türleri
 • Örnek T testi
 • ANOVA
 • Korelasyon
 • Regresyon Analizi
 • Ki Kare Testleri

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: