ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM STANDARDI İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle, ISO 9001:2015 standardının denetim teknikleri farklılıklarını da içerek şekilde proses yaklaşımına göre iç tetkikçi niteliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

ISO 9001:2015 Standardının anlaşılması ve proses yaklaşımına göre tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgiye sahip olunması ve uygulanması.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Yönetim Birimlerinde Çalışanlar.

İçerik:

 •  Giriş
 •  ISO 9001:2015 Tetkikçi Olarak Gözden Geçirilmesi
 •  Organizasyon Kapsamı Proses Yaklaşımı
 •  Risk Temelli Düşünme ve Denetimlere Uygulanması (ISO 19011’e göre)
 •  Tetkik Planlarının Yapılması
 •  Proses Yaklaşımına göre Tetkik Yetkinlikleri
 •  Kontrol Listelerinin Proses Yaklaşımına göre Hazırlanması
 •  Proses Performans Ölçüm Metotları
 •  Risk Analizine göre Tetkik Yöntemleri
 •  2. Taraf Denetim Teknikleri ve Yöntemleri
 •  Denetim Simülasyonu
 •  Denetim Raporlama ve Uygunsuzlukların Yönetimi

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: