ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle ISO 45001 Standardının açıklanması ve ek konular ile ilgili temel bilgilerin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca katılımcılar, sistemin kuruluşu sırasında proses yaklaşımına ilişkin nasıl hareket etmeleri konusunda da bilgilendirileceklerdir.

Beklenen Fayda:

 •  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardına hâkim olmak
 •  Sistemi kurmak için gerekli proses yaklaşımını içselleştirmek
 •  İç denetim süreçlerine rehber olabilmek

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Teknik Birimlerde Çalışan; Üretim, Kontrol ve İlgili Veri Analizlerinden Sorumlu Mühendis ve Teknisyenler.

İçerik:

 •  Giriş
 •  Terimler ve Tanımlamalar
 •  Kuruluşun Tanımlanması ve Bağlamı
 •  Liderlik
 •  Planlama
 •  Destek
 •  Operasyon
 •  Performans Değerlendirme
 •  İyileştirme
 •  Risk Analizi
 •  Süreç Yönetimi
 •  Risk Temelli Yönetim

Eğitim Metodolojisi:

 • Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 • Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 • Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: