İnsan Odaklı Dijital Dönüşüm

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dijital dönüşümün yıkıcı etkisine yönelik stratejik perspektifler sunmak ve bu dönüşümdeki insan faktörünün önemini anlamak.

Beklenen Fayda:

Bugünkü iş dünyasında dijital dönüşümün gerekliliğini anlamak, bu süreçteki çalışma hayatındaki değişime uyum sağlamak, nitelikli iş gücü yaratarak dönüşüm ile süreci hızlandırmak.

Hedef Grup:

Şirketlerin Stratejik Yönünü Belirleyen ve Uygulayan Yöneticiler, Organizasyon veya İş Geliştirme Ekibi.

İçerik:

  •  Dijital Dönüşüm Tanımı
  •  Dijital Teknolojileri Kaldıraçlayarak Değer Önerisi Oluşturma
  •  Dijital İş Ortamında İş Birlikleri Yaratmanın Önemi
  •  Çalışanların Rolü

Eğitim Metodolojisi:

  •  Vaka Çalışması,
  •  Grup Çalışması,
  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: