Incoterms 2020

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslararası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde, her senaryoda alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir. Anlatımlar, ağırlıklı olarak görsel ve vak’a içeriklidir.

Beklenen Fayda:

Katılımcılar, Incoterms 2020’yi tüm detaylarıyla öğrenecekleri bu eğitimde;
• Yurt dışına fiyatlama yaparken hangi teslim şekline göre mal alındığında maliyet ve sorumluluklarımızın ne olacağını öğrenecekler,
• Alıcı ve satıcının, sorumluluk ve risklerin nerede başlayıp nerede biteceğini öğrenecek,
• Uluslararası ticari yazışma ve anlaşmaları teslim şekilleri açısından nasıl yapılacağına dair net bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Dış ticaret, lojistik departmanlarında görev yapan her kademedeki kişiler katılım sağlayabilir.

İçerik:

 •  EXW, Ex Works-İşyerinde Teslim
 •  FCA, Free Carrier – Taşıyıcıya Teslim
 •  FAS, Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim
 •  FOB, Free On Board-Gemi Güvertesinde Teslim
 •  CFR, Cost And Freight – Mal Bedeli ve Navlun (Taşıma Bedeli)
 •  CIF, Cost Insurance And Freight – Mal Bedeli Sigorta ve Navlun
 •  CPT, Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
 •  CIP, Carriage Insurance Paid To – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş
 •  DAP, Delivered At Place – Belirlenen Bir Yerde Teslim
 •  DPU, Delivered At Place Unloaded – Belirlenen Yerde Teslim Mallar Boşaltılmış
 •  DDP, Delivered Duty Paid – Gümrük Resmi Ödenmiş Varış Yerinde Teslim

Eğitim Metodolojisi:

 •  Görsel karşılaştırma, maliyet analizi,
 •  En çok sorulan soruların vakalarla açıklanması, risk ve avantajların ortaya konulması.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: