İletişimde Yeni Yaklaşımlar

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Birbirine ulaşmak ve nesnelere yüklenen anlamların paylaşımı için iletişim; insanın doğal ve akıcı bir çabasıdır. Çoğunlukla bireyler arası iletişimin daha nasıl kolaylaştırılacağı üzerinde durulmuşken, insanın kendi iç iletişiminden bağımsız bir dış iletişimin olmadığı gerçeği su yüzüne çıkmaya başladıkça iletişimin özünde insanın kendini tanıma potansiyeli olduğu bilgisi açığa çıkar. Düşünme, konuşma ve dinlemeden ayrı bir iletişim süreci düşünülemez. Hemen her konuda olumsuz düşünce eğilimi içinde olan birinin iletişim ve ilişkilerinin olumlu temellerde olabileceğini düşünebilir misiniz?

Bu program kişilerin; iletişim potansiyellerini fark etmeleri ve iletişimlerine güvenlerinin sağlaması için gereken anahtarları sunmayı amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

  •  Bilir: İletişimde kişilik yapısının önemini
  •  Anlar: Şikâyet edilen iletişimlerde sorumluluk payının bir kısmının kendisine ait olduğunu
  •  Yapar: Kendini dinlemeye başlar.

Hedef Grup:

Kendisiyle olan iletişimin ve kendini fark etmenin yaşamın her alanında daha iyi performans sağlayacak kadar önemli olduğunu düşünen ve bu alanda yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes

İçerik:

  •  İletişim Denildiğinde Ne Anlayalım?
  •  Empatiyle Anlamak
  •  Düşün – Konuş – Dinle
  •  Kişilik Tipolojilerinin Kelimelerle Bağlantısı
  •  Sözcükler Hayatı Değiştirir Mi?
  •  İletişimde 30 Düşünceli Yaklaşım
  •  İletişimde 30 Yersiz Yaklaşım

Eğitim Metodolojisi:

Derleme Metodolojisi: İnsan ve hayat üzerine bilim insanlarının yaptığı eski ve yeni zamanlı, kanıtlanmış ve/veya teori olarak gündemde olan ve özellikle insan ve duyguları kapsamında, duygu dünyamızın nasıl çalıştığını ve duygularımızı nasıl dengeleyebileceğimize yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ve bilgilerin derlenmesi.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: