İçindeki Potansiyeli Keşfet: “Cevherin Sanata Dönüşme Yolculuğu”

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

En uzun yolculuktur insanın iç dünyası.
Bu yolculuk, her insana özgü keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyeldir.
En önemli potansiyelin adıdır liderlik.
Liderlik, bozulmayan dengeyi bulabilmektir.
Bu dengeye ulaşmanın ilk aşaması ise kendini keşfedebilmektir.
Anı yöneten zamanı yönetir, zamanı yöneten ise kendini yönetebilir.
Kendini yönetebilen ise; sorumlu olduğu tüm süreçlere, varsa ekibine ve hatta zamanı geldiğinde kurumuna liderlik yapabilir.
Bu eğitim, katılımcıların kendi iç dengelerini keşfederek mevcut potansiyellerini, özelde de liderlik potansiyelini işleyebilme farkındalığına katkı sağlayacaktır.
Bu bir kişisel gelişim etkinliğinden daha fazlasıdır. Şöyle ki; bu program kişinin kendisini keşfederek her türlü liderlik özelliklerini geliştirilmesini ve böylece toplumsal değer üretebilmeyi önceleyen bir çalışma programıdır.

Beklenen Fayda:

 •  Bireyin kendinden başlayarak insanı tanıması,
 •  Bireyin kendi içsel faktörleri arasında denge kurabilmesi,
 •  İçsel dengenin dış dünyadaki aksiyonlarının yönetilmesi,
 •  Güven temelinde etkileşimi sağlayabilmesi,
 •  Geri bildirimler ile sinerjiyi belli bir seviyede tutabilmesi,
 •  “Duygusal” olmak yerine “empati” ile yıkıcı yaklaşımları kazanıma çevirebilmesi,
 •  Daha iyi performans için; içindeki potansiyeli özelde de liderlik potansiyelini keşfetmesi,
 •  En yüksek değeri üretmek için eşgüdümü sağlayabilmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Yeni Yöneticiler ve Yönetici Aday Havuzunda Bulunanla, Yönetimde Değer Yaratmayı Hedefleyen Her Kademeden Yöneticiler.

İçerik:

 •  100 Milyar Nüfuslu Bir Nöro-Metropolü Yani Kendi Beynimizi Yönetebilmek
 •  İnsanın Bütünselliğinde 4‘Lü Denge: Psikolojik, Duygusal, Zihinsel, Bedensel
 •  “Ne” ve “Nasıl” Dengesini Kurabilmek
 •  Sorumluluk Duyabilmek, Görev Ve Sorumluluk Ayrımı
 •  Sevgi Ve Sorumluluk Bütünlüğü, Bağ Ve Bağımlılık Ayrımı, Kendi Sorumluluğunu %100 Almak
 •  Söz Verebilmek Ve Tutkuyla Bağlanma, Kendine Verdiğin Sözü Tutabilmek
 •  İletişimde Olmanız Gereken En Değerli Varlık: ‘KENDİNİZ’
 •  Mutluluğun Ve Enerjinin Anahtarı: İçinizdeki Seslerin Uyumunu Sağlamak
 •  Tüm Sesleri Dinleyip Sentezleyerek Tek Ses İle Eyleme Geçip, İçsel İletişimi Sağlayabilmek
 •  Düşleri Var Etmeye Başlamak
 •  Sorumluluk Duygusu, Adanmışlık Ve İçsel İletişim: Şimdi Hayal Kurmaya Başlayabilirsiniz!
 •  Doğru Hayal Nedir? Hayal ve Kâbus Arasındaki Fark Nedir?
 •  Nasıl Yapamayacağınızı Söyleyenlere Karşı Durabilme Durumu
 •  Potansiyelden Performansa, Kendinize Liderlikten Kuruma Liderliğe

Eğitim Metodolojisi:

 •  Video eğitim.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: