Hoshin Kanri Hedeflerle Yönetim Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Her firmada performans değerlendirmesi yapılır ve yapılmalıdır. Hoshin Kanri felsefesinde üst yönetim zamanının çoğunu hedeflerin oluşturulması planlaması ve paylaştırılmasına harcarken operatör seviyesinde bu durum tam tersi olacaktır. Hedefler yukarıdan aşağıya kırılacak, İşler aşağıdan yukarı toparlanacaktır. Hedeflerin geliştirilmesi ve standardize edilmesi, süreç yönetiminde istenilen sonuçlara ulaşabilme açısından oldukça etkilidir. Hoshin Kanri uygulamalarında tüm fonksiyonlara dair hedeflerin orantılı paylaşımını sağlamak için PUKÖ çevriminden de yararlanılır.

Beklenen Fayda:

Organizasyonda Hoshin planı oluşturmak kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleme ve izleme için çok önemlidir.
• Üst düzey yöneticiler tarafından karar verilmiş stratejik performans kriterlerine, tümden gelim metoduyla mevcut kaynakların uyumlu hale getirilmesini sağlar.
• Yönetici-yönetici, yönetici-çalışan, çalışan- yönetici, çalışan-çalışan iletişimini güçlendirir.
• Politikalar ile günlük yönetim arasında bütünleşik bir sentez oluşturmayı sağlar.
• Makro bazda, örgütsel hedefleri hizalar. Mikro bazda, problem çözme ve operasyonel öğrenmeyi sağlar.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman

İçerik:

 •  Yalın Üretim Tarihi
 •  Ortak Çalışma Problemleri
 •  Hoshin Kanri
 •  Hoshin Kanri Tarihi
 •  Hoshin Kanri Nedir?
 •  Neden Hoshin Kanri?
 •  Hoshin Kanri’ nin Amaçları
 •  Hoshin Kanri Uygulama Aşamaları
 •  Gerçek Kuzey’ i Belirleme
 •  Uzun Vadeli Hedefleri Belirleme
 •  Yıllık Hedefleri Belirleme
 •  Departmanlara Açılım
 •  Uygulama

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: