Hesap Verebilir Pazarlama (Pazarlama İletişimi Metrikleri)

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Hesap verebilir pazarlama konusunda katılımcıların yetkinliğini artırarak bir pazarlama kampanyasından önce, kampanya esnasında ve kampanyanın ardından, hesap verebilir pazarlama örnekleri yoluyla pazarlama iletişimi metriklerinin dijital analiz araçları kullanarak uygulamalı olarak deneyimlenmesi ve bu deneyimin faydaları konusunda katılımcıların bilgi ve perspektif edinmelerini amaçlamaktadır.

Beklenen Fayda:

Hesap verebilir pazarlamanın başarılı bir kampanya stratejisindeki önemini açıklayabilmek,

Güncel dijital analiz araçlarını kullanabilmek ve yönetebilmek,

Hesap verebilir pazarlama için veriye dayalı bir pazarlama iletişimi kampanyasının temel analizini yapabilmek amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Pazarlama bütçesinin oluşturulması ve etkinliğinin ölçümünden sorumlu olacak konumdaki yöneticiler ve yönetici adayları

İçerik:

• Planlama zekâsı, SMART hedefler, hesap verebilirlik, şeffaflık
Pazarlamayı şekillendiren temel akımlar
• Temel performans göstergeleri: Marka bilinirliği, pazar payı, hanehalkı penetrasyonu, tekrar satın alma oranı, marka sadakati ve diğer kullanım, imaj ve tutum göstergeleri, fiyat konumlandırma, pazarlama için bütçeleme, pazarlama yatırımının finansal getirisi, müşteri yaşam boyu değeri
• Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiş: 4A’lardan 5A’lara geçiş
Yeni platformlar ve omnipresence
• Yeni pazarlama metrikleri: BAR ve PAR
• Dijital pazarlamanın temel metrikleri
Web sitesi: Trafik, oturumlar, kaynak, yeni – geri gelen kullanıcı, sayfa görüntüleme, süre, çıkış – hemen çıkma – dönüşüm oranları
Sosyal medya: Gösterimler, sosyal erişim ve katılım
E-posta: Kaydolma – açma – tıklama oranları
Dijital pazarlamanın finansmanı: Tıklama başına maliyet – dönüşüm – edinme
• Marcade Conquer the Internet® Simülasyon programına hazırlık ve anahtar metriklerin gözden geçirilmesi
• Ön okumalar üzerine kısa test ve Marcade Conquer the Internet® Simülasyonu uygulaması
• Simülasyon stratejilerinin tartışılması ve değerlendirilmesi

Eğitim Metodolojisi:

  •   Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •   Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •   Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.
  •   Simülasyon.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: