G8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

G8D sürecinin doğru bir şekilde tamamlanması, sorunların tekrarlamasını önlemeye yardımcı olur ve firmanın genel üretim sistemini geliştirir. Bu eğitimle, G8D Raporlarının hazırlanması ve analizi için belirli ölçütlerin yanı sıra bir ekibin G8D Süreci boyunca koçluk yapmasının önemi de vurgulanmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Ekip oluşumu, rol ve sorumluluklar
 •  Problem Çözme Tekniklerini uygulama
 •  Mevcut veriyi analiz etme ve uygun grafik analiz aracı seçimi
 •  Ortaklık becerileri kurma
 •  Sorunların çözülmesini teşvik etme
 •  Müşteri odaklı Kalite ve verimlilik yaklaşımı
 •  Gelecek problemlerin önlenmesi
 •  Müşteri memnuniyetini artırır.

Hedef Grup:

Her Seviyeden Yöneticiler, Mühendisler ve Uzmanlar.

İçerik:

 •  Global 8D Adımları
 •  D0 Semptom/ ERA
 •  D1 Ekip Oluşumu
 •  D2 Problem Tanımı
 •  D3 Acil / Geçici Faaliyetler
 •  D4 Kök Neden ve Kaçış Noktası
 •  D5 Kalıcı Düzeltici Faaliyetlerin Seçilmesi
 •  D6 Kalıcı Düzeltici Faaliyetlerin Uygulanması/Onayı
 •  D7 Tekrarın Önlenmesi / Standartlaştırma
 •  D8 Takımın ve Bireysel Katkıların Takdiri
 •  Doldurulan G8d’lerin Değerlendirilmesi
 •  Örnek G8D’ler

Eğitim Metodolojisi:

 •  G8D örnek uygulamalar
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: