Finansçı Olmayanlar İçin Finansman

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Kendine ve çalıştığı sürece liderlik her meslekte her seviyede beklenen bir faktör haline gelmektedir. Hem yerel, hem uluslararası rekabet ortamında sürdürülebilir kârlılık sağlayabilmek için sadece kurumların üst ve orta yönetim kademelerinin oluşturduğu stratejiler yeterli görülmemektedir. Bu eğitimle birlikte, maliyetlerin kontrol altında tutulabilmesi ve sürdürülebilir kârlı büyümek için katılımcıların finans tablolar ve içerdikleri rasyolara ilişkin bilgi sahibi olması ve uygulama örnekleriyle konuları içselleştirmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Kurum özet raporlarının anlaşılabilmesi ve analiz yapabilmek
 •  Mali disiplinler arası ilişkiyi kurabilmek
 •  Stratejik finansal karar alabilmek için alt yapıya sahip olmak.

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar.

İçerik:

 •  Muhasebe kavramları ve Mali tablolar
 •  Muhasebenin işlevi ve yapısı
 •  Dönemsellik ilkesi ve Tahakkuk kavram
 •  Gelir ve giderlerin tanınması (income & expense recognition)
 •  Ertelenmiş gelir
 •  Tahakkuk etmiş gelir ve giderler
 •  Peşin ödenmiş gider
 •  İhtiyatlılık ilkesi ve karşılık kavramı
 •  Faaliyet harcamaları ve yatırım harcamaları (Opex vs Capex)
 •  Karşılık ayrılması ve önemi
 •  Mali tabloların amacı ve işlevleri
 •  Bilanço, teknik yapısı, İşletme Sermayesi
 •  Gelir Tablosu, Sabit ve Değişken Maliyet/Giderler
 •  Nakit akış Tablosu
 •  Finansal Analiz
 •  Matematiksel olmayan modeller
 •  SWOT Analizi
 •  Matematiksel modeller
 •  Oran Analizi (Özet)
 •  Likidite analizi
 •  Finansal Yapı oranları
 •  Aktivite oranları
 •  Kârlılık oranları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: