Farklı Jenerasyonlarla Etkili ve Etkin İletişimin Gücü, Dijital Beden Dili

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim programında katılımcıların; kendi iletişim tarzıyla ilgili farkındalık kazanması ve profesyonel hayatta etkileşimde olduğu çevrenin iletişim ihtiyaçlarına göre etkin iletişim becerilerini kullanabilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: İletişimin hem iş hem de özel yaşamdaki etkisini ve önemini bilir.
 •  Anlar: Etkili iletişim tekniklerini kullanarak, kişisel etki ve imajını yönetebileceği ve çevresi ile daha verimli ilişkiler kurabileceğini anlar.
 •  Yapar: kendi iletişim becerilerini fark ederek, geliştirmek istediği alanla ilgili planlama yapar.

Hedef Grup:

Çağın gerekliliklerine uygun etkin ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak isteyen iş hayatındaki tüm profesyoneller.

İçerik:

 •  İletişim Becerileri ile İlgili Temeller
 •  Sözlü, Sözsüz, Yazılı İletişim
 •  Bilinçsiz Önyargı
 •  İş Yaşamında Empati ve Duygusal Zekâ
 •  Değişen Dünya ve İletişim Becerileri
 •  Farklı Jenerasyonların İletişim İhtiyaçları ve Araçları
 •  İletişimde İmaj
 •  Dinleme Becerileri
 •  Dijital Beden Dili

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: