Etkin İş Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Mavi yakalı çalışanların, mevcut durumlarından daha verimli iş çıkarabilmeleri, disiplinli ve motive bir şekilde çalışmaları amaç edinilmiştir. İş disiplini ve iş algısı kazanma, kısa ve uzun vadeli hedef koyarak iş verimliliği ve takım çalışmasında kazan-kazan ilişkisi kurma konusunda gelişim sağlanması hedeflenmektedir. Konuşulan konular, oynanan oyunlar, bireysel ve grup çalışmaları; iş disiplini, verimliliği ve takım çalışmasının sonuçlarına bağlanacaktır.

Beklenen Fayda:

 • Takım çalışmasının öneminin ve kazandıracaklarının farkına varmak,
 • Devamsızlık yapmak yerine neden devam etmeliyim sorusuna cevap bulmak,
 • Etkili ve verimli çalışmanın tanımını ve nedenlerini öğrenmek,
 • Güçlü ve gelişmesi gereken yönlerin farkına varmak ve aksiyon planı oluşturmaktır.

Hedef Grup:

Tüm mavi yaka çalışanlar.

İçerik:

 • Dinamik kuşak oyunu (Takım çalışması ile sinerji yaratma )
 • Etkili insanların 7 alışkanlığı nelerdir ? (Stephen Covey) (Sinerji yaratma ve baltayı bileme alışkanlıkları üzerinde durulacak)
 • Baltayı bilemek ne demektir ?
 • Başarılı insanların güçlü yönleri nelerdir ?
 • Sizde bu yönlerin hangileri var ? Nasıl geliştirirsiniz ? (Bireysel çalışma)
 • Pisa Kulesi oyunu (Takım çalışması ve senkronize hareket etme)
 • Motivasyon nedir ? İç motivasyon nasıl sağlanır ? Motivasyon döngüsü nasıl yaratılır, nasıl korunur? (Dörder kişilik grup çalışması )
 • Güçlü yönleriniz neler ? İşe nasıl yansıtırsınız ? (Bireysel çalışma)
 • Gelişmesi gereken yönleriniz neler ? Aksiyon planlarınız neler ? (Bireysel çalışma)
 • Labirent oyunu (Takım çalışması, etkili iletişim ve senkronize hareket etme)
 • Soru – cevap ile mesaj pekiştirme

Eğitim Metodolojisi:

 • Vakalar
 • Hikayeler
 • Bireysel ve grup çalışmaları
 • Oyunlar
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: