Etkileme ve İkna Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İkna kısa süreli, etkileme ise uzun vadeli etki yaratır. Başarılı bireylerin en önemli yeteneklerinden biri kendilerinin ve başkalarının davranışlarını etkileme becerisidir. Kurumlarda, iş süreçlerinin gittikçe daha karmaşık bir hale geldiği, küreselleşme sonucunda matris yapılanmaların oluştuğu, değişim hızının bireyler üzerinde hedeflere ulaşmak için daha fazla baskı yarattığı, daha az kaynakla daha fazla iş yapmak zorunda olduğumuz şu dönemlerde, ‘etkileme’, çalışanların başarılı olması için çok önemli bir beceri haline gelmiştir. Bu seminer, kişilerin iş ve kişisel yaşamlarında istedikleri sonuçları daha hızlı ve sürdürülebilir biçimde elde edebilmelerine odaklı etkileme becerilerini artırmayı hedefler.

Beklenen Fayda:

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar

İçerik:

 •  İkna ile Etkileme Arasındaki Farklar ve Tanımlar
 •  İkna Psikolojisi
  Sabit Eylem Kalıpları
 •  Etkileme ve İknanın İlkeleri
  Taahhüt ve Tutarlılık
  Karşılıklılık
  Toplumsal Kanıt
  Otorite
  Hoşlanma
  Kıtlık

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: