Etik Değerler ve İş Hayatı

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Etik, Kurumsal hayatta hatırı sayılır bir süredir popüler bir konudur. Düzenlenen eğitimler, üretilen örgütsel prosedürler ve mekanizmalarla şüphesiz ki bu konuda somut bir ilerleme sağlanmıştır. Öte yandan, etik skandallar hala gündemimizi meşgul etmektedir. Gündelik rutinimizde ise pek çok etik olmayan kararlar sıradanlaştırılmakta ve fark edilmeden uygulanıp geçilmektedir. Etik, uzun vadede sadece kendimiz için değil, insanlık ve gezegenin iyi olma hali için gerekli ve bu nedenle önemlidir.

Beklenen Fayda:

 •  Eğitimde etik; bireysel, grup düzeyinde ve toplumsal faktörlerle birlikte incelenecek ve katılımcıların farkındalıklarının artmasının yanında etik davranışı yerleştirebilecek pratiklere yer verilecektir.
 •  Bireysel ve iş hayatında etik kavramı hakkında farkındalık arttırılacaktır.

Hedef Grup:

Etik kavramını, iş ve özel yaşamına daha sağlam adımlarla taşımak isteyen herkesin katılımına açıktır.

İçerik:

 •  Etik Davranışı Nasıl Tanımlarız?
 •  Etik Davranmak Neden Bu Kadar Zor?
 •  Etik Karar Alırken Bizi Etkileyen Bireysel ve Çevresel Faktörler Neler?
 •  Hangi Felsefi Görüş Bizim Etiğe Bakışımızı Yansıtıyor?
 •  Liderlerin Etik Davranma Sorumluluğu Neleri Kapsar?
 •  Etiğin Ağır Bastığı Bir Kurum Yaratmak: Örgütsel Düzeyde Hangi Adımlar Etiği Pekiştirir? Hangi Mekanizmalara İhtiyacımız Var?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Senaryolar ve yaratıcı eğitim teknikleri (drama, kukla konuşturma, lego yapımı vb.) kullanılarak, katılımcıların keşfedici bir rol üstlenmesi sağlanacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: