E-Ticaret Lojistiği Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Eğitimimizde; e-ticaret lojistiği kapsamında e-lojistik faaliyetlerine yönelik bilgiler aktarılacaktır. Geleneksel lojistik faaliyetlerden, e-ticaret lojistiğine doğru gerçekleşen değişimde lojistik firmalarının adaptasyonu ve müşteri beklentilerini karşılamaya yönelik hazırlık süreci, bilişim sistemlerinde gerçekleşecek olacak dijital dönüşümle birlikte e-lojistik faaliyetlerinin geleceği ve buna bağlı operasyonel süreçlerin değişimi hakkında güncel bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar;
• Bilgi ekonomisi ve e-ticaret
• Dijital pazaryerlerine göre lojistik faaliyetler
• E-lojistik
• Perakende lojistiğinin geleceğine yönelik vizyon konuları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Hedef Grup:

Perakende Lojistiğinin Aktörleri, Üçüncü Parti Lojistik Firmaları (3PL), Girişimciler.

İçerik:

 •  Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Ticaret
 •  Elektronik Ticaretin Altyapısı
 •  E-Pazarlama ve Dijital Pazaryerleri
 •  Elektronik Ticaret ve Lojistik
 •  E-Lojistik
 •  Geleneksel Lojistik ile E-Lojistik Faaliyetlerin Karşılaştırılması
 •  E-Lojistik İş Süreçleri ve E-Lojistik Uygulamaları
 •  E-İhracat
 •  Lojistik 4.0

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: