Düşünme Biçimleri ve Karar Almada Nörobilişsel Yaklaşımlar

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Gün içerisinde belki de farkında olmadan yüzlerce karar alıyoruz. Peki, hayatımızı şekillendiren bu kararları nasıl, ne şekilde, neye göre alıyoruz? Bu kararların ne kadarını rasyonel biçimde veriyoruz? Ne kadarı bizim elimizde ve kontrolümüzde?  İçimizde bunları yönlendiren daha temel bir güç var mı?

Bu eğitimde temel amaç, insanı yani homo sapiens’ i biraz daha anlamak olacaktır. Eğitim sonunda tüm katılımcıların başta kendileri olmak üzere insanoğlunun düşünme biçimlerini daha iyi anlamaları ve bu konuda önemli bir farkındalık kazanmaları, edindikleri bu bilgileri iş ve özel yaşamlarında nasıl uygulayabileceklerine dair bir iç görü oluşturmaları sağlanacaktır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitime katılanlar;
• İnsanların düşünme, karar alma ve davranış biçimleri konusunda bilgi sahibi olacaklar,
• İnsan zihnindeki evet tuşuna basmak için yapılan çalışmalar hakkında farkındalık sahibi olacaklar,
• İnsan beyninin yapısı ve doğası hakkında pek çok bilgi öğrenecekler,
• Nöromarketing konusu hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaklar,
• Sunumlarında dinleyicilerin nelere dikkat ettikleri, hangi slaytların daha etkili olduğu konusunda anlayış geliştirecekler,
• Herhangi bir konuda karar alırken çok ta rasyonel bir şekilde hareket etmediğimizi görecekler,
• Algılarımızın nasıl yönlendirildiğine dair pek çok farklı örnek göreceklerdir.

Hedef Grup:

En başta pazarlama departmanı çalışanlarına hitap eden bir eğitimdir. Satış departmanı çalışanlarının da alması kendilerine fayda sağlar.

İçerik:

 •  Aydınlanma Çağının Mirası (Homo Ekonomikus)
 •  Beynin Patronu Sürüngen Beynin Özellikleri (Reklamlar ve filmlerden örneklerle)
 •  Hızlı ve Yavaş Düşünme (Prof. Daniel Kahneman’ın çalışmalarından)
 •  Algıların Yönlendirilmesi
 •  İnsan Zihnindeki Kısa Yollar
 •  Sürüngen Beyni İkna Etmenin 6 Temel Yolu

Eğitim Metodolojisi:

 •  “Düşünme Biçimleri ve Algı Yönetimi” eğitimi ağırlıklı olarak bilgi aktarımının olduğu ve kısa uygulamalar ile desteklenen interaktif bir programdır.
 •  Özellikle insanlar, reklamcılar zihnimizdeki evet tuşuna basmak istemektedirler. Bu sebepten pek çok farklı reklam filminden eğitim süresince yararlanılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: