Dış Ticaretteki Riskler

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dış ticaret işlemlerinde her şey yolunda gitseydi, risklerden de söz etmemiş olunacaktı. Bir dış ticaret işleminde riskler sözleşme anından başlar, ta ki mal bedelinin teslim alınası, daha da ötesinde mal teslimine kadar rizikolardan söz etmek yerinde olur. Bu eğitimimizde; ürün fiyatlamasından, kur hareketlerine, mal siparişinden, mal bedelinin alınması, malın kalitesi, malın gönderilmesi, niyetlerin bozuk olması, sahtekarlıklar, malın navlun sigortasında yaşanan riskler ele alınacaktır. Kara gözlükleri takarak olaylara bakmamakla birlikte; bir dış ticarette olabilecek risklerin varsayımları ve olmuş olaylardan örnekler vererek konular aktarılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Dış ticaret işlemlerinde riskin varlığı ve bu riskin nerelerde karşımıza çıkabileceği konusunda detayların farkındalığı,
 •  Fiyat ve kur riskinin ortadan kaldırılamazsa da azaltılabileceği, forward ve opsiyon işlemlerinin kur riskini minimize edeceği hususları,
 •  Kendimizden kaynaklanan risklerin nasıl bertaraf edilebileceği konusunda detaylar,
 •  Genel risklere büyük resimden bakıldığında, hangi risk gruplarının önüne nasıl geçebileceğimiz konusunda yönlendirmeler.

Hedef Grup:

Dış Ticaret İşlemi Yapan Firmaların İthalat ve İhracat Departmanında Çalışan Çeşitli Kademedeki Çalışanlar.

İçerik:

 •  Dış Ticarette Neler Risk Olabilir, Risk Nedir?
 •  Kendimizden Kaynaklanan Riskler ile Genel Anlamdaki Riskler Neler Olabilir?
 •  Fiyat ve Kur Riskinin Tanımları, Örnekleri ve Bu Risklerin Önlenmesi İçin Kullanılan Forward ve Opsiyon Metotları, Benzerlikler ve Arasındaki Farklar
 •  Genel Riskler Kapsamındaki; Lojistik, Ülke, Yaptırım, Ürün, Gümrük, Firma, Transfer, Politik ve Siyasi Riskleri
 •  Dış Ticaretteki Ödemede Yaşanan Riskler ve Önleminin Alınması
 •  İthalatçıdan Kaynaklanan Riskler, Malların Kabul edilmemesi ve Gümrükte Bekletilmesinin Doğuracağı Beklenmedik Riskler
 •  Vesaik Mukabili Ödemeli İşlemlerde Yaşanan İthalatçı ve İhracatçı Riskleri ile Önlemlerinin Ne şekilde Alınabileceği
 •  Akreditifli Ödemede Yaşanan En Büyük Risk; Rezerv Riski, Sahtekarlık Riski
 •  Dış Ticaret Evraklarının Postada Kaybolma Riski veya Geç Gelme Riski Karşısında Alınabilecek Aksiyonlar, Önlemler

Eğitim Metodolojisi:

 •  Gerçek akreditif incelenmesi,
 •  Akreditifle ilgili yaşanmış vak’a anlatımı ve analizi,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

4 Gün
Danışman Eğitmen: