Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

● ICC International Chamber and Commerce’nin malın karşısında paranın el değiştirmesine ilişkin bir düzenlemesi de dış ticaretteki ödeme şekilleridir. Peşin, akreditifli ödeme, vesaik mukabili, mal mukabili ve kabul kredili ödeme şekline göre kurallar belirlenmiştir. Tarafların bu kurallar çerçevesinde hareket etmeleri beklenmektedir. Her ödeme şekline ait kuralların yazılı olduğu broşürler, başta bankalar olmak üzere tüm tarafların kullanımına sunulmuştur.

● Dış ticarette ödeme şekilleri konusunda uygulamalı örnekler ile bilgi aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Her ödeme şekline göre risk ve avantajların öğrenilmesi,
 •  Ödeme şekillerine göre değişmeyen kurallar ve kuralların detaylı bir şekilde ele alınması,
 •  Ödeme şekillerindeki bankaların ve/veya kurumların uymaları gereken sorumlulukların taraflarca tüm detaylarıyla anlaşılması beklenmektedir.

Hedef Grup:

Dış Ticaret ile İştigal Eden Firmaların İthalat, İhracat, Finansman, Operasyon Kadrolarında Yer Alan Mensuplar ve Bankaların Dış İşlemler Bölümlerinde Görevli Alt Kadrodan Üst Kadroya Kadar Çalışanlar.

İçerik:

 •  Peşin Ödeme ve Özellikleri
 •  Vesaik Mukabili Ödeme ve Özellikleri
 •  Vesaik Mukabili Ödeme ve ICC URC 522 Sayılı Broşür Hükümleri
 •  Vesaik Mukabili Ödemede Alıcı ve Satıcının Risk ve Avantajları
 •  Mal Mukabili Ödeme ve Özellikleri
 •  Kabul Kredili Ödeme, Poliçe, Aval İlişkisi
 •  Kabul Kredi ve Gayri Nakdi Risk
 •  Akreditifli Ödeme, Akreditifin Açıklanması
 •  ICC UCP 600 Sayılı Broşür Hükümleri
 •  Akreditifin Operasyonel İşleyişi, Rezerv, Rambursman, Teyit İlişkisi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Gerçek vak’alar, akreditifler ve vesaikler üzerinden incelemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: