Dış Ticaretin Finansmanı ve Türk Eximbank Kredileri

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dış ticaret tacirlerinin, dış ticaretin her alanında kullanmakta oldukları nakdi ve gayri nakdi kredilerin özellikleri ve çeşitleri üzerinde durulmaktadır.
Dış ticaret tacirlerinin döviz kredileri ile Türk Eximbank kaynaklı kredilerinin detaylarının ve çeşitlerinin öğrenildiği, Türk Eximbank ile bankaların kredi olanakları, garanti programları ile teşvikler ve riskleri konusunda bilgi sahibi olunan bir programdır.
Teoriden çok uygulamaya yönelik hususlar ele alınmaktadır.

Beklenen Fayda:

 •  Dış ticaret firmaları ve banka çalışanlarının, dış ticaretin finansmanı tekniklerini tam kavraması,
 •  Firmaların finansman departmanlarının, maliyetlerini kontrol etmede daha fazla bilinç kazanması,
 •  Yurt dışından dış ticaretin finansmanının sağlanması konusunda ve Türk Eximbank’ın kredi olanakları ile ihracat kredi sigortaları konusunda detay bilgi sahibi olunması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Firmaların Dış Ticaret, Finans, Satış, Pazarlama, Yönetim, Kredi Bölümlerinde Çalışanlar ile Türk Eximbank Kredileri ve Ülke Kredileri Konusunda Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Katılımcılar.

İçerik:

 •  Dış Ticaretin Finansmanı Nedir? Nakdi ve Gayri Nakdi Finansman
 •  Nakdi Kredilerin Özelliği ve Dış Ticarette Kullanılması
 •  Nakdi Kredi Veren Kuruluşlar ve Mevzuat Hükümleri
 •  İskonto ve İştira Kredileri
 •  Türk Eximbank Kredileri ve Faaliyetleri
 •  Türk Eximbank’ın İhracat Kredi Sigortası ve Poliçesinin İncelenmesi
 •  Gayrinakdi Finansman ve Kullanım Özellikleri
 •  Gayrinakdi Finansman Çeşitleri; Akreditif, Garantiler, Kabul Kredili İşlemler
 •  İthalatçılar İçin Yurt Dışından Sağlanan Post-Finansman Kredisi
 •  Poliçeye Verilen Avaller ve Özellikleri
 •  Ülke Kredileri

Eğitim Metodolojisi:

 •  Gerçek vakalar üzerinden ülke kredileri, poliçe, akreditif vaka incelemeleri yapılacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: