Dış Ticaret Operasyon Süreçlerindeki Gümrük Uygulamaları Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Dış ticaret operasyon ve satın alma departmanlarının gümrük uygulamalarına hakimiyetinin artırılarak operasyonların daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılması yetkinliğinin kazandırılması için gereken bilgi aktarımı yapılacaktır.

Beklenen Fayda:

Katılımcılara; gümrük süreçlerinde oluşan zaman ve para kayıplarının en az düzeye indirilmesi için gerekli gümrük altyapısının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

İthalat İhracat Departman Çalışanları, Yoğun Dış Ticaret İşlemi Yapan Firma Çalışanları, Satın Alma Bölümü Çalışanları.

İçerik:

  •  Gümrük Rejimleri
  •  Gümrük Uygulamaları
  •  Gümrük Vergi ve Cezaları
  •  Kaçakçılık Sayılan Haller
  •  Gümrüklerde Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri
  •  Gümrük Maliyetleri

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: