E mektep – Panasonic – Dijitalleşme Çerçevesinde ITIL 4 Foundation Sınavına Hazırlık

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

ITIL® 4 Foundation, BT uzmanları için mevcut olan ve en yaygın bir şekilde kabul edilen bir giriş seviyesi ITIL sertifikasıdır. ITIL çerçevesine yönelik bu en yeni eğitim, katılımcıların ITIL yaşam döngüsünde kullanılan temel kavramlar ve ortak dil, yaşam döngüsü aşamalarının birbiriyle ne şekilde bağlı olduğu, dahil olan süreçler ve BT organizasyonunda BT hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak en iyi uygulamalar dahil olmak üzere modern BT destekli hizmetlerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Beklenen Fayda:

Dijital dönüşüm, BT alanında çok büyük değişikliklere neden oldu. ITIL 4, teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin sunulması ve işletilmesi için uçtan uca bir işletim modeli sağlayarak bu yeni dünyayı başka hiçbir en iyi uygulama çerçevesinde var olmayan farklı yöntemlerle ele alıyor. Lean IT, Agile ve DevOps gibi çeşitli iş birliği çerçevelerini tek ve kusursuz bir yaklaşımla birleştirerek; hizmet yönetimine yönelik bütüncül bir felsefeyi benimsetmektedir.

Hedef Grup:

E- Mektep aracılığı ile Panasonic Profesyonellerine özel olarak tasarlanmıştır.

İçerik:

• Dijitalleşme Sürecinde Önemli BT Hizmet Yönetimi Kavramları
• ITIL Rehberlik İlkelerinin, Kuruluşların Hizmet Yönetimini Benimsemeleri ve Kendilerine Uyarlamaları Konusunda Ne Şekilde Yardımcı Olacağı
• Hizmet Yönetiminin 4 Boyutu
• Hizmet Değer Sisteminin Amacı ve Bileşenleri
• Hizmet Değer Zinciri Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Birbirine Bağlanması
• Önemli ITIL Uygulamalarının Amaçları
• ITIL 4 Foundation Sınavı İçin Hazırlık

Eğitim Metodolojisi:

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online

Eğitim Tarihleri:

25.08.2022
26.08.2022

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: