Depo Yönetimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Depo yönetimi eğitiminin amacı; tedarik zinciri yönetimi perspektifi içerisinde işletme depo faaliyetlerinin etkin ve verimli çalışmasına yönelik temel depo konularının ve 3PL yönetim süreçlerinin incelenmesidir. Katılımcıların da paylaşımları ile zenginleşen örnek olay (vak’a) çalışmalarına dayalı bir eğitim yöntemi izlenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Depo ve depolama hakkında detaylı bilgi sahibi olunması
 •  Tedarik Zinciri maliyetlerine hakimiyet
 •  Alternatif sistemler ile kârlılığa direkt etki olacak şekilde fayda yaratılması amaçlanmaktadır.

Hedef Grup:

Tedarik Zinciri Çalışanları

İçerik:

 •  Depo ve Depolama Nedir?
 •  Depo Organizasyonu, İç Organizasyonu ve Etkin Kullanımı
 •  Depo İş Süreçleri
 •  Depo Kaynakları
 •  Depolamada Kullanılan Araç ve Gereçler
 •  Depo Dağıtım Merkezleri
 •  Depo Yerleşimi Cross Docking- Milk Run Sistemi
 •  Depo Maliyetleri ve Depo Verim Kriterleri
 •  Depolama Performans ve Kontrol Raporları, Maliyet Planlaması ve Tasarruf Yöntemleri
 •  Depolamada Risk Faktörleri
 •  Malzeme Yönetimi ve Planlamasında MRP- JIT Yöntemleri
 •  Stok Nedir ve Stok Çeşitleri?
 •  Stok Maliyetleri, Envanter ve Stok Kavramları
 •  Stok Planlamada İtme ve Çekme Modeli
 •  Stok Kontrolünde Matematik Uygulamaları
 •  Sıfır Hatalı Stok Yönetimi- ABC Analizi
 •  Stok Yönetiminde Parti Büyüklükleri (Lot Size)
 •  Ekonomik Sipariş Miktarı (EOQ)
 •  Depo Performans Göstergeleri
 •  Depo Yerinin Seçimi, Deponun Tasarımı, Etkin Kullanımı
 •  Ürün Hareket Şekilleri FIFO – LIFO-FEFO
 •  KANBAN- KAIZEN- 5 S
 •  Depolama Prosedürleri ve Talimatları
 •  Barkod Uygulamaları ve Elektronik Sistemler
 •  Depolarda İş Güvenliği ve Güvenli Çalışma Yöntemleri
 •  Depo Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı (Forklift vs.)
 •  ABC Analizi
 •  JIT ve Hızlı Yanıt (Quick Response)
 •  WMS (Depo Yönetim Sistemleri)

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: