Değişim Çevikliği

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim programında katılımcıların; dünyada yaşanan değişimlerin, bunların iş hayatına etkisinin farkına varmasını sağlamak ve liderliği ele alarak bu değişime yön vermesi için gerekli becerileri kazanabilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Bilir: Dayanıklılık kavramını, bunun stresle baş etmedeki önemini bilir.
 •  Bilir: Dünyadaki teknolojik ve bilişsel değişimleri ve bunların iş hayatına etkilerini bilir.
 •  Anlar: Değişimin iş yapış şekilleri, çalışan beklentileri, teknoloji, çalışma hayatına etkileri ve buna paralel olarak gereken yeni liderlik yaklaşımlarını anlar.
 •  Yapar: Kendisi, şirketi ve ekibi için değişimi başlatır ve yönetir.

Hedef Grup:

Değişimde Kaybolan Değil Parlayan Liderler Olmak İsteyen İş Hayatındaki Tüm Profesyoneller.

İçerik:

 •  Yine mi Değişiyoruz!
 •  Nedir Bu Değişim Kavramı?
 •  Dünya’ da, Türkiye’de İş Gücündeki ve İş Modellerindeki Değişim
 •  Değişimde Kurum ve Çalışanların Rolleri
 •  Değişimi Planlamak ve Yönetmek
 •  Değişim Yönetimini Destekleyen Araçları Tanımak
 •  Değişime Liderlik Etmek
 •  Değişim Sürecinde Motivasyon ve Duygu Yönetimi
 •  Değişim Sürecinde Güven ve Doğru İletişim Kurmak
 •  Değişim Zorluklarının Yönetilmesi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: