Değer Zinciri ve Süreçlerle Yönetim

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Müşteri beklentisiyle başlayıp, müşteri memnuniyetiyle biten değer zinciri süreçleri bir kurumun sürdürülebilir, yönetilebilir ve kârlı büyümesinde en stratejik süreçleri oluşturur. Süreç yönetiminde başarılı olan kurumlar, değer zincirini de başarılı bir şekilde yönetmiş olurlar.
Etkin bir süreç yönetimi ile, fonksiyonel yönetimin tüm sakıncaları ve kaynakların yanlış kullanılmasının önüne geçilmesi mümkündür. Bu sayede organizasyonların etkinliği ve verimliliği artmakta ve firmalar sürdürebilir rekabet gücü kazanmada bir adım daha ileri gitmektedir.

Beklenen Fayda:

 •  Başta değer zinciri olmak üzere süreçlerin belirlenmesi ve sahiplendirilmesi,
 •  Şirket hedeflerine paralel olarak süreçlerin yönetilmesi,
 •  Performanslarının ölçülmesi hedeflenmektedir.

Hedef Grup:

Her Kademedeki; Yönetici, Yönetici Adayları ve Süreç Liderleri/Adayları.

İçerik:

 •  Fonksiyonel Yönetim, Süreçlerle Yönetim
 •  Süreçlerin Belirlenmesi
 •  Altyapı Süreçleri
 •  Müşteri Değer Zinciri Süreçleri
 •  Ölçme, Denetleme Süreçleri
 •  Süreçlerin Sahiplenilmesi
 •  Süreçlerin Şirket Hedefleri ile İlişkilendirilmesi
 •  Süreçlerin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Eğitim Metodolojisi:

 •  Vaka çalışmaları
 •  Eğitim sırasında soru cevap ve uygulama örnekleri ile katılımcılarla interaktif bir ortam sağlanacaktır.
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: