Değer Akış Haritalama Dijital Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Görmeyi öğrenmek, maliyetleri arttıran, teslim süresini uzatan, talep değişimlerine hızla uyum sağlamayı engelleyen hata ve israf kaynaklarını görebilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Üretim sisteminin yeniden değerlendirilmesi ve israflardan arındırılması için çok etkin bir araç olan Değer Akış Haritası tekniği anlatılmaktadır.
Süreç haritası, bir süreçte yapılan işlerin ve işin akışının kolayca anlaşılmasını sağlayan ve süreci görsel hale getiren diyagramdır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitim programının sonunda katılımcı ; Değer Akış Haritası işletmenin mevcut işleyiş şeklini anlamak, israf kaynaklarını görebilmek ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullandığımız bir tekniktir. Bu eğitim Değer Akış Haritasının mevcut ve gelecek durum için hazırlanmasını öğretir.
Bu eğitim programının sonunda katılımcı; Bir süreç çiziminin oldukça basit bir şekilde nasıl yapılacağını, nasıl analiz edileceğini ve nasıl iyileştirileceğini öğrenir.

Hedef Grup:

İşletme Sahipleri, Müdür, Yönetici, Uzman, Üretim Operatörleri

İçerik:

• YALIN ÜRETİM KAVRAMI
• DEĞER AKIŞ HARİTALAMA
• Temel Kavramlar
• Hazırlık
• Veriler ve Semboller
• Mevcut Durum Haritalama
• Gelecek Durum Haritalama

Dijital Eğitimler
Video Tanıtımı

Kuruma Özel Dijital Eğitim Talebi