CK_Odağımız Müşteri, Enerjimiz Gelişim

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Etkin iş yönetimi eğitimi , CK Enerji’nin, saha çalışanlarının kurum kültürüne uygun görünüm ve davranışlar sergilemesi beklentisi çerçevesinde tasarlanmış temel iş yönetimine odaklanmış seminer programıdır.

Beklenen Fayda:

Bu eğitimle birlikte katılımcıların;

 • Kurum kültürüne olan farkındalığının artması,
 • İletişim becerileri açısından eksikliklerini tespit edebilmesi,
 • Stres seviyesi yüksek durumlarda gösterecekleri davranış biçimlerini öğrenmeleri beklenmektedir.

Hedef Grup:

İçerik:

 • Kurum Kültürü
 • Kurum Kültürünü Oluşturan Ve Etkileyen Faktörler
 • İletişim Becerileri
 • Stres Ve Öfke Yönetimi
 • Davranış Yönetimi
 • Kurumsal İmaj

Eğitim Metodolojisi:

 • Videolar,
 • Hikayeler
 • Kahoot
 • Uygulama ve oyunlar