Çevreye Zarar Vermediğini Düşünen İşletmelerin Keşke Daha Önce Bilseydim Dediği Bir Enstrüman: TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

İşletmeler için marka, en değerli varlık ve stratejik rekabet unsuru arasındadır. Ancak marka olgusu, geçmişte olduğu gibi işletmeden tüketiciye doğru değil bilgi toplumunun sonuçlarından biri olarak tüketiciden işletmeye doğru bir akış kazanmaya başlamıştır. Bu tersine akış içerisinde tüketicilerin beklentileri öne çıkmaktadır. Günümüzde sürdürülebilirlik kavramı, tüketiciler için markayı yargılayan, değerlendiren, algı ve tutumlarına yön veren, satın alma niyeti üzerinde belirleyici olan bir hale gelmiştir.
Çevre duyarlılığın giderek artması ile tüketicilerin talep ve satın alma eylemlerinin çevre dostu nitelikte olacağı aşikârdır. İşletmeler, bu değişimleri yakından takip etmeli ve kısa sürede yeni koşullara uyum sağlayabilmeli; değişim ve gelişimi risk olarak görmek yerine küresel hedefleri de gözeterek durumu fırsata çevirebilmelidirler. «Sürdürülebilir Kalkınma» ve «Sürdürülebilir Çevre» bunu gerektirmektedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, işletmelerin yürütmekte olduğu faaliyetlerin çevre boyutlarını ve bu boyutların çevresel etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı kurmalarını sağlayan gönüllülük esasına dayalı standart serisidir.
ISO 14001 Standardı, Dünya genelinde işletmeler için ortak bir dil oluşturmak ve çevre ile ilgili sorumluluk kriterlerini sağlamak için;
• İşletmenin işlevsel bir yönetim sistemi oluşturmasını,
• Sürdürmesini ve
• Sürekli iyileştirmesini detaylıca tarif eder.

Beklenen Fayda:

 •  Bu eğitimde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin işletmeye entegre edilmesi sürecinin efektif bir şekilde yönetilmesi, atık yönetiminin iyileştirilmesi, çevrenin korunması doğrultusunda iç kontrol sistemin kurulması çalışmalarına yol gösterici olması ve farkındalık amaçlanmıştır.
 •  1970lerden günümüze küresel deneyim ve çevresel olaylar sonucunda oluşturulan ve uluslararası kabul gören standart, doğamıza uyumlu şekilde faaliyet şartlarının oluşturulması konusunda stratejisine ulaşmak isteyen işletmelerin takip edeceği bir kılavuz niteliğindedir. Standart, doğal kaynak tüketimin azaltılması, çevre sorunlarına karşı işletmelerin kendi üzerlerine düşen sorumluluklarının farkına varmaları ve bu bilinç ile hareket etmeleri konusunda basit, uygulanabilir ve en önemlisi belgelendirilebilir bir iç kontrol sistemi sunar.

Hedef Grup:

Her Sektör ve Ölçekteki İşletme Sahipleri, Üst Yöneticileri, Çalışanları ve Tüm Eğitim Alanındaki Öğrenciler.

İçerik:

 •  Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Nedir?
 •  ISO 14000 Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve Tarihçesi
 •  ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Maddelerine Adaptasyon
 •  ISO 14001 Sertifikalandırma Süreci ve Neler Yapmalıyız?
 •  Kuruluş Bağlamı Nasıl Belirlenir?
 •  İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Nedir? Nasıl yapılır?
 •  Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi Nedir? Nasıl yapılır?
 •  Liderlik ve Taahhüt Nedir?
 •  Çevre Politikası Nedir?
 •  Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar Nedir?
 •  Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri Nasıl yapılır?
 •  Uygunluk Yükümlülükleri Nedir?
 •  Çevre Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama Nasıl yapılır?
 •  Kaynaklar /Yeterlilikler /Farkındalık Nedir?
 •  İletişim Nasıl Yapılır?
 •  Dokümante Edilmiş Bilgi ve Kontrolü Nedir?
 •  Acil Durum Hazır Olma ve Müdahale Nasıl Olur?
 •  Performans Değerlendirme Neden Yapılır? İzleme, Ölçme, Analiz Araçları Nelerdir?
 •  İç Tetkik Kimler Yapabilir? Yönetim Gözden Geçirme Yapılmalı mıdır?
 •  Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Ceza mıdır?
 •  Sürekli İyileştirme Sürekli Fırsat
 •  Değerlendirme ve Kapanış

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: