Çeşitlilik Yönetimi ve Kapsayıcılık

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

“Artık, farklılıkları kucaklayan ve ortak amaca yönlendirebilen bir liderlik yaklaşımı fark yaratıyor”

Bu eğitimle, farklılıkları bünyeye katabilen, şirket içinde oluşan fikir çeşitliliğini yönetebilen, farklı bakış açılarını ortak bir vizyon doğrultusunda harekete geçirerek birlikte yaşama kültürünü yerleştirebilen bir liderlik tarzı için gereken yetkinlikleri tartışacak ve kendimize bu perspektifle tekrar bakabileceğiz. Eğitimle hedeflenen odak yetkinlik “Kapsayıcı Liderlik” tir.

Beklenen Fayda:

• Farklılıklara yaklaşırken ön yargılarımızı yönetebilmenin önemini ve püf noktalarını anlamak.
• Birlikte çalışma kültürünü yerleştirmek için nasıl bir yol haritası çizilebileceğini kavramak.
• Daha kapsayıcı bir yaklaşımı hayata geçirmek için istekli hale gelmek ve bu yönde adım atmak.

Hedef Grup:

Çeşitliliği Zenginliğe Dönüştürmek İsteyen Tüm Yönetici ve Yönetici Adayları (Alt-Orta-Üst Yönetim)

İçerik:

  •  Farklılık- Çeşitlilik– Kapsayıcılık Kavramları
  •  Neden Kapsayıcı Bir Kültür? Bireye – Kuruma – Topluma Faydaları
  •  Kapsayıcı Liderliğin Kritik Başarı Faktörleri ve Olmazsa Olmazları Nedir?
  •  Farklılıkları Bünyeye Katabilmek İçin Hangi Paradigmaları Aşacağız?
  •  Çeşitlilik Yönetiminde “Eşitlik” Kavramı: Aynı Davranmak mı, Eşit Davranmak mı?
  •  Çeşitliliği Zenginliğe Dönüştürürken Olası Çatışmaları Nasıl Yönetebiliriz?
  •  Birlikte Var Olabilme: Farklılıkları Ortak Amaca Doğru Nasıl Harekete Geçirebiliriz?

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

1 Gün
Danışman Eğitmen: