Sagra İstanbul-Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim insan zihninin çalışma sistematiğinin ışığında sunduğu bilgi ve yöntemlerle kişinin çevresindekilerle çatışmaya yol açmayan uyumlu ilişkiler kurabilmesini ve kurduğu bu uyumlu ilişkilerle işindeki verimliliğini yükseltirken şirketine bağlılığının da güçlenmesini sağlar.

Beklenen Fayda:

Katılımcılar;

•        Yaşam sürecindeki zihinsel kodlamanın davranışlara nasıl yansıdığını

•        Zihnin temel yapısı ve çalışma sistematiğini

•        Çatışmaya yol açan nedenlerin neler olduğunu,

•        Etkin ve uyumlu davranış modelini öğrenirler.

Hedef Grup:

Tüm Çalışanlar

İçerik:

  •   Eğitim öznel bilimin ışığında;
  •   İnsan zihninin çalışma sistematiğini ve bunun eylemlerine yansıyış şeklini,
  •   Dışarıdan güç elde etme çabası ve özdeşleşmeyi,
  •   İnsanın başkalarını kontrol etme nedenlerini,
  •   Sömürü ve çatışmaya yol açan davranışları kapsar.

Eğitim Metodolojisi:

  •   Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

GOSB Merkez Sınıfları

Eğitim Süresi:

Danışman Eğitmen: