Büyüme ve Küresel Şirket Olabilmek İçin Uluslararası Pazarlara Açılma

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Küresel rekabet artarak devam ederken, ticari kurumlar yurt dışı yatırımları ile kendilerine alternatif pazarlar bulmak arayışında. İç pazar kurallarının geçerli olmadığı ve farklı bakış açıları gerektiren bu dışa açılım süreci küresel bir yönetim ve pazarlama anlayışı gerektiriyor. Bu eğitim programında, önce uluslararası sonra da küresel bir şirket olmanın kuramsal ve uygulama aşamaları anlatılacaktır.

Beklenen Fayda:

 •  Yurtdışına açılma sürecinin avantaj ve zorluklarını kavramak,
 •  Farklı kültürlerin öncelikleri, değerler yapıları ve yöneticilik becerileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 •  Dış ticarette karşılaşılabilecek hukuki sorunları ve çözüm seçeneklerini öğrenmek,
 •  Uluslararası pazarlara girme seçenekleri ve bunların değerlendirilmesi,
 •  Küresel firma olma sürecinin tüm aşamalarını ve hem ekonomik hem de politik risklerini anlayıp, olası çözüm yollarını kavramak.

Hedef Grup:

Stratejik Planlama, İş Geliştirme, Yatırım Planlama ve Yurtdışı Faaliyetler Sorumluluğunu Üstlenen Yetkililer.

İçerik:

 •  Kurumlar Hangi Aşamadan İtibaren Uluslararası Pazarlara Girmeyi Hedeflemelidir?
 •  Uluslararası Pazarlama, Yatırım, Şubeleşme, İhracat Kavramları,
 •  Farklı Kültürlerde İş Yapma Modelleri,
 •  Uluslararası Pazarlarda Hukuki ve Politik Riskler ve Çözüm Yolları,
 •  Kısaca Uluslararası Ticaret Kuralları (ICC Rules)
 •  Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma ve Ürün Geliştirme Stratejileri,
 •  Farklı Ülkelerde Pazara Giriş Stratejileri,
 •  Küresel Şirket Olma Adımları.
 •  Uluslararası Pazarlama Yapacak Siz Katılımcıların Kimliği Yetkinlik ve Yeterlilikleri Neler Olmalıdır?

Eğitim Metodolojisi:

 •  Eğitmen paylaşacağı sunumlardaki bilgileri içeren vakalar katılımcılar tarafından tartışılacak ve olası çözüm önerileri beraberce geliştirilecek,
 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: