Bir Grup Önünde Etkin Konuşma ve Sunum Becerileri Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitimle bir iş insanına; hayatı, politika ve profesyonel kariyerinde yükselirken gerek duyacağı bir numaralı anahtar beceri olan gruplar önünde etkili konuşma ve sunum yapma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar;
• Bir sunum ya da konuşma yapmaları gerektiğinde hedeflerini nasıl belirleyeceklerini, sunumlarını destekleyen görsel yardımcıları nasıl doğru belirleyip hazırlamaları gerektiğini ve bunların etkin kullanım yöntemlerini,
• En sık karşılaşılan heyecanlanma sorununu nasıl çözebileceklerini,
• Sunum ya da konuşmaları süresince görsel ve işitsel etkinliği nasıl ve hangi yöntemlerle sağlayabileceklerini,
• Sahneyi etkin kullanarak dinleyicilerle iletişimi nasıl canlı tutabileceklerini ve konuşmacıların kâbusu olan sorular ve yanıtlar bölümünde gelen her türlü soruya karşı durumu nasıl yöneteceklerine ilişkin teknikleri öğrenirler.

Hedef Grup:

Bu eğitim kariyerinde başarılı olmak isteyen iş dünyasının her kademesindeki profesyoneller, eğitmenler, öğretmenler, öğretim görevlileri, politikacılar, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri ve bir grup önüne çıkarak konuşma yapmak zorunda olan herkesin kendisini geliştirebileceği bir eğitimdir.

İçerik:

  •  Bir Grup Önüne Çıkıp Konuşma veya Sunum Yapmadan Önce Yapılması Gerekli Hazırlıklar
  •  Kullanılacak Görsellerin Ve Aktarılacak Mesajların Hazırlanma Yöntemleri
  •  Ses Tonu, Konuşma Hızı, Beden Dili, Konu Geçişleri Gibi Hayati Aktarım Teknikleri
  •  Sunum/Konuşma Boyunca Dinleyicilerin İlgisini Yüksek Tutabilme Teknikleri

Eğitim Metodolojisi:

  •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
  •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
  •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: