Bilinçli Yönetim ve Liderlik Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ister deneyimli bir yönetici, ister yöneticilik pozisyonunda yeni olan ya da kendini bu alanda geliştirmeyi hedefleyen herkese yöneticilik ve liderlik alanında çok yararlanacakları, denenmiş, başarısı kanıtlanmış ve kolayca pratiğe uygulanabilir teknik ve yöntemler kazandırır.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar öznel bilimin ışığında;
• Yöneticilik ve liderliğe bilinçli yaklaşımla ezberden çıkarak farkındalık temelli yaklaşım modelini,
• Bir yönetici ve liderden beklenen görevleri ve bunları gerçekleştirebilmek için gerekli olan becerileri,
• Bu becerileri kendinde nasıl geliştirebileceğini,
• Liderin bireylerden nasıl güçlü bir takım kurarak takımındaki bireyleriyle etkin iletişim kurması gerektiğini ve doğru liderlik stilini uygulayarak takımını nasıl başarıya yönlendirebileceğini,
• Liderin takım performansını nasıl geliştirebileceğini,
• Liderin takımıyla belirlediği hedeflere doğru ilerlerken takım ruhunu nasıl koruması gerektiğini ve takım motivasyonunu nasıl güçlendirebileceğini öğrenirler.

Hedef Grup:

Bu eğitim halen birden bine kadar bir grup insana liderlik yapıp yönetişmek durumunda olan deneyimli ve deneyimsiz yöneticiler ile kendini yöneticilik ve liderlik görevine hazırlamak isteyen ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olmak isteyen herkesin yararlanacağı bir eğitimdir.

İçerik:

 • Yöneticilikte İnsan Faktörü
 • Öznel Bilim ve Bilinç
 • İnsan Zihninin Yapısı, İşleyiş Sistematiği ve Bunun Davranışlara Yansıma Şekli
 • Ezberden Farkındalıkla Yöneticilik ve Liderliğe Geçiş
 • Yönetici ve Liderlikte Takım Bireylerinde Güven ve Bağlılık Yaratan Yaklaşım Modeli
 • Bir Yönetici ve Liderin Kendisinden Beklenen Görev ve Sorumluluklar ve Bunları Gerçekleştirebilmek için Gerek Duyduğu Beceriler:
  Analiz (Karar Verme ve Sorun Çözme Yöntemleri) İletişim
  Aksiyon ve harekete geçirme
 • Liderlik Üzerine Görüşler ve Gerçekler
 • Liderlik Vasıfları
 • Liderden Beklenenler:
  Hedefler
  Bireyler
 • Takım:
  Yeni Bir Takımın Kuruluşu
  Bir Takımın Yaşam Evreleri ve Buna Uygun Liderlik Stilleri
  Takımın Başarı Göstergeleri
  Takımı Yıkıcı Virüsler
  Takımla İletişim
  Performans Değerlendirme
 • Liderlikte Performans Geliştirme
 • Durumsal Liderlik Stilleri ve Koçluk
 • Liderlikte Takım Motivasyonu:
  Bireysel Motivasyon
  Takım Motivasyonu Kanunları
  Motivasyon Araçları

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: