Bilinçli Satış Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

Bu eğitim ister deneyimli ister deneyimsiz olsun satışı meslek olarak seçmiş ve seçmeyi düşünen herkes için önemli bilgi, yöntem, taktik ve stratejileri içerir.
Bu eğitimle satışı meslek olarak seçmek isteyenler gerek duyacakları tüm temel bilgi ve yöntemleri öğrenirken deneyimli satış profesyonelleri, doğru uyguladıkları yöntemlerin neler olduğunu görebilme ve eksiklerini fark ederek tamamlama fırsatını elde ederler.

Bu eğitim bilgileri öznel bilimin ışığında sunar. Öznel bilim bilincin bilimidir. Böylece bu bilgileri uygulamaya geçiren kişide farkındalık oluşur. Bu farkındalıkla bilinçli davranan kişi ikna teknikleriyle enerjisini boşa harcamaz ve motivasyon düzeyini korur.

Beklenen Fayda:

Eğitime katılanlar öznel bilimin ışığında;
• Bir satış profesyonelinin önce mesleğinde başarılı olabilmesi ve böylece hedeflerine ulaşabilmesi için nelere gereksinim duyacağını,
• Bilinçli yaklaşım modelini uygulayarak, müşterileriyle bir güven ortamı yaratarak nasıl uzun vadeli ve istikrarlı bir ticari ilişki kurabileceğini ve
• Bu ticari ilişkiyi sürdürürken enerjisini nasıl verimli kullanabileceğini öğrenirler.

Hedef Grup:

Bu eğitim satış becerilerini geliştirmek isteyen deneyimli, deneyimsiz herkesin yararlanacağı bir eğitimdir.

İçerik:

 •  Satış Mesleğinin Günümüzdeki Yeri ve Mesleki Başarı İçin Temel Gereksinimlere Genel Bakış
 •  Öznel Bilim ve Bilinç
 •  İnsan Zihninin Yapısı, İşleyiş Sistematiği ve Bunun Davranışlara Yansıma Şekli
 •  Ezberden Farkındalıkla Bilinçli Satışa Geçişle Enerji ve Motivasyon Kaybının Önlenmesi
 •  Bilinçli Davranan Bir Satış Profesyonelinin Müşterilerinde Güven ve Sadakat Yaratarak Hedeflerine Ulaştıran Yaklaşım Modeli:
  Satış Boşluğu
  İlişki Geliştirme ve Saygı Kazanma
  Sistemli, Düzenli ve Verimli Çalışma
  Randevu Alınmasıyla Başlayan Satış Süreci ve Bu Sürecin Yönetimi
  Teklif Sunumunda Önemli İpuçları
  Rekabet, Güç ve Değer Yaratma
  Fiyat Engelini Aşabilmek
  Sürecin Sonlandırılması
 • Yeni Müşteriler Kazanma

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Flipped Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online / Yüz yüze

Eğitim Süresi:

2 Gün
Danışman Eğitmen: