AIAG VDA Tasarım ve Proses FMEA “Hata Türü ve Etkileri Analizi” Eğitimi

Eğitimin Tanımı ve Amacı:

AIAG (Amerikan Otomotiv Birliği) – VDA (Alman Otomotiv Birliği) tarafından Haziran 2019 yılında yayınlanan ve müşteri firmalarımızın ürün ve üretim prosesi esnasında ortaya çıkabilecek potansiyel hataların etkilerine bağlı olacak şekilde risklerin belirlenmesi ve ilgili faaliyetlerin geçekleştirilmesi amacı ile belirlenmiş risk analizi yönteminin uygulamalı anlatımına dayanır.

Beklenen Fayda:

 • Kontrol planlarında uygun noktalarda en uygun istatistiksel metotları uygulayarak, sonuçları analiz ederek olası proses ve ürün hatalarını önlemek,
 • Bakım maliyetlerini azaltmak ve verimliliği artırmaktır.

Hedef Grup:

Kalite, Üretim ve Teknik Birimlerde Çalışan; Üretim, Kontrol ve İlgili Veri Analizlerinden Sorumlu Mühendis ve Teknisyenler.

İçerik:

 • AIAG-VDA FMEA Nedir?
 • FMEA’ nın Kuruluşlara Entegrasyonu
 • Risk Kavramı
 • Proje Kavramı ve Çalışma Ekibinin Oluşturulması
 • Analiz ve Yaklaşım Yönetmeleri
 • Tasarım FMEA
  Adım 1- Planlama ve Hazırlık
  Adım 2 Yapısal Analiz
  Adım 3 Fonksiyon Analizi
  Adım 4 Hata Analizi
  Adım 5 Risk Analizi
  Adım 6 Optimizasyon
  Adım 7. Sonuçların Dokümantasyonu
 • Proses FMEA
 • Tasarım FMEA ve Proses FMEA arasındaki ilişkilendirme
  Adım 1- Planlama ve Hazırlık
  Adım 2 Yapısal Analiz
  Adım 3 Fonksiyon Analizi
  Adım 4 Hata Analizi
  Adım 5 Risk Analizi
  Adım 6 Optimizasyon
  Adım 7. Sonuçların Dokümantasyonu

Eğitim Metodolojisi:

 •  Formal öğrenme, ilişkisel öğrenme ve deneyimsel öğrenme metotları kullanılabilecektir.
 •  Ters yüz (Philip Learning) eğitim için program öncesi katılımcılarla paylaşımlar yapılabilecektir.
 •  Program içerisinde atölye çalışmaları ve başlangıç/bitiş quizler’ i uygulanabilecektir.

Eğitim Detayları

Eğitimin Yeri:

Online/Yüz yüze (Eğitimler 5 kişi ile açılmaktadır.)

Eğitim Süresi:

3 Gün
Danışman Eğitmen: